Gwvakken.nl

Waarom de woning verduurzamen

Deel artikel

Indien het milieu aspect op zichzelf niet voldoende reden is om de woning te verbouwen zodat deze aan de modernste groene eisen voldoet, heeft het ook voldoende economische voordelen. Veel mensen gebruiken diverse websites om te berekenen wat een verbouwen ten behoeve van een duurzamere woning kost. Enerzijds natuurlijk die van de rijksoverheid, waarbij wordt uitgelegd dat er liefst 84 miljoen euro beschikbaar komt voor het isoleren van woningen. Klik hier voor meer info over subsidies m.b.t. isolatie. Huiseigenaren kunnen tot liefst € 10.000 subsidie ontvangen per woning. Daarnaast is een belangrijke factor wat het bedrag is dat zelf betaald moet worden en wanneer dit wordt terugverdient.

Terugverdientijd besparing energie vaak te negatief

Voor het berekenen van de terugverdientijd van een uitgave om de woning van het gas af te krijgen, een warmtepomp aan te schaffen of bijvoorbeeld de muren of vloer te isoleren wordt vaak gekeken naar hoeveel m3 gas wordt en kWh elektriciteit wordt gewonnen. Dat is een logische beredenering en tot op zeker hoogte ook terecht. Het kritische punt hierbij is dat het gaat om een momentopname. De tarieven voor gas en stroom zijn namelijk sterk aan verandering onderhevig. Dat wil zeggen: ze stijgen. Dat geldt niet alleen voor de kale leveringstarieven die energieleveranciers doorberekenen, maar ook de energiebelastingen. Voor meer uitleg over de energierekening klik hier. Een korte toelichting over de hoe de rekening van de energieleverancier eruit ziet:

  • Kaal leveringstarief stroom & gas
  • Netbeheerkosten (transport)
  • Energiebelasting
  • Opslag Duurzame Energie
  • Vermindering energiebelasting
  • BTW

De energiebelasting is op gas van 2012 gestegen van 18,6 cent per m3 naar 29,3 cent in 2019 bij huishoudelijk gebruik en op het normale tarief. Om duurzame stroomopwekking te stimuleren is de belasting op elektriciteit juist licht verlaagd van 11,6 cent per kWh in 2012 naar 9,9 cent per kWh in 2019.

De toename van de ODE is nog veel sterker. Was dit in 2012 op gas nog 0,23 cent per m3, in 2019 is dit liefst 5,2 cent (normaal tarief) en voor stroom was dit 0,11 cent in 2012 en 1,9 cent in 2019. In 2020 gaat dat voor gas naar circa 9 cent en voor stroom naar circa 3 cent.

Rate this post

Gerelateerd nieuws

GW Vakken
Bouw

Bouw weetjes

Op Gwvakken.nl worden diverse bouw weetjes gegeven over diverse onderwerpen. Zo proberen wij iedere week weer een nieuw blogbericht online te plaatsen met leuke en

Huis verbouwen tips
Verbouwen

Tips huis bouwen of verbouwen

Een eigen huis bouwen of verbouwen, het hoort dezer tijd tot één van de puntjes op de checklist. Door een eigen huis te bouwen heb