Gwvakken.nl

Dit moet je weten over kadaster maatvoering 

Deel artikel

Heb jij je wel eens afgevraagd wat kadaster maatvoering is? Kadaster maatvoering is het bepalen van de exacte afmetingen van percelen en gebouwen. Zo wordt de lengte, breedte en het totale oppervlakte van percelen en gebouwen gemeten. Dit wordt gedaan door middel van landmeetkundige metingen en middels het uitgeven van kadastrale kaarten. De metingen worden vervolgens vastgelegd in het Kadaster. Het Kadaster is een Nederlands overheidsdienst dat alle gegevens en rechten omtrent percelen en onroerende goederen vastlegt. Zo ontstaat er een officiële registratie van de afmetingen van het perceel of gebouw. De informatie wordt veelal gebruikt door particulieren en bedrijven ten aanzien van bouwkunde.  

Waarom is kadaster maatvoering belangrijk 

Het is van groot belang dat de afmetingen van percelen en gebouwen accuraat worden vastgelegd. Deze afmetingen vormen immers vaak de basis voor allerlei vastgoedtransacties en beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen of verkopen van een stuk grond, het aanvragen van een bouwvergunning of het opstellen van een erfgrens. Voor al deze zaken zijn de afmetingen van het perceel ontzettend belangrijk. Wanneer de afmetingen niet correct zijn vastgelegd, kan dit leiden tot conflicten en onzekerheid. Dit is uiteraard zeer vervelend voor de betrokken partijen aangezien deze conflicten negatieve juridische en financiële gevolgen kunnen hebben.  

Hoe wordt kadaster maatvoering toegepast 

Nu we weten waarom kadaster maatvoering belangrijk is, kunnen we verder inzoomen op hoe dit proces eigenlijk tot stand komt. Het opmeten van percelen wordt gedaan door landmeters. Landmeters gebruiken hiervoor speciale apparatuur, zoals GPS-systemen en total stations. Hiermee kunnen ze nauwkeurige metingen verrichten en de exacte ligging van percelen en gebouwen bepalen. Vervolgens worden deze metingen vastgelegd in het Kadaster en verwerkt in kadastrale kaarten. Een kadastrale kaart met maten kan vervolgens weer worden gebruikt door particulieren en bedrijven. Nu de afmetingen van het perceel bekend zijn weet men precies waar men moet bouwen.  

De Kadaster maatvoering van de toekomst 

Laten we ten slotte nog even kijken naar de kadaster maatvoering van de toekomst. Want net zoals in andere sectoren staat ook hier de technologie niet stil. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden om metingen nog nauwkeuriger en efficiënter te verrichten. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het gebruik van drones voor landmeetkundige metingen. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 3D-modellen, waarmee de afmetingen van gebouwen en percelen nog gedetailleerder in kaart kunnen worden gebracht. Zo hebben we in de toekomst dus nog accuratere gegevens tot onze beschikking en kunnen eventuele conflicten worden voorkomen.  

Rate this post

Gerelateerd nieuws

GW Vakken
Bouw

Bouw weetjes

Op Gwvakken.nl worden diverse bouw weetjes gegeven over diverse onderwerpen. Zo proberen wij iedere week weer een nieuw blogbericht online te plaatsen met leuke en

Huis verbouwen tips
Verbouwen

Tips huis bouwen of verbouwen

Een eigen huis bouwen of verbouwen, het hoort dezer tijd tot één van de puntjes op de checklist. Door een eigen huis te bouwen heb