Gwvakken.nl

De beste tips om ongelukken met steigers te voorkomen

Deel artikel

In de eerste helft van 2018 zijn er door heel Nederland een aantal serieuze ongevallen gebeurd met steigers. Helaas, betreft het vaak ongevallen met ernstig letsel of zelfs met een dodelijke afloop. Ongelukken met steigers kunnen bijna altijd in een van deze vier categorieën geplaatst worden; een val van hoogte, een ingestorte steiger, getroffen worden door vallende voorwerpen of elektrocutie. Iedereen wil natuurlijk veilig kunnen werken op hoogte, zodat ze ongedeerd terug naar huis en familie kunnen gaan. 

Train werknemers

Alle medewerkers die werken op hoogte met of op een steiger moeten de gevaren van hun werkomgeving kennen en weten hoe risico’s te vermijden.

Medewerkers;

  • Moeten in staat zijn gevaren te herkennen die geassocieerd zijn met het werken op een steiger, zoals val gevaren en het gevaar van vallende objecten.
  • Moeten de veiligheidsprocedures begrijpen om de gevaren te minimaliseren.
  • Moeten geïnstrueerd zijn over het gepaste gebruik van steigers.
  • Moeten de maximale belasting van de steiger weten en in acht nemen.
  • Moeten geïnstrueerd zijn over de gepaste omgang met materialen op een steiger.

Installatie onder toezicht

De steiger moet worden opgebouwd, afgebroken of veranderd onder leiding van een getrainde professional, de toezichthouder steigerbouw. De installatie moet altijd gebeuren in overeenstemming met de aangeraden procedures van de fabrikant. Steigerelementen van verschillende fabrikanten mogen namelijk nooit met elkaar gemixt worden. Een onvolledige steiger moet duidelijk worden afgesloten met bijvoorbeeld een waarschuwing dat de steiger niet mag worden gebruikt.

Veiligheid en stabiliteit

Zorg ervoor dat de steiger recht en vast staat. Zorg allereerst dat de steiger stabiel kan staan, plaats steiger basisplaten en voetsteunen stevig op de grond en blokkeer de steigerwielen (indien van toepassing) wanneer in gebruik. Als de steiger opgebouwd is, bevestig deze dan aan het gebouw of zorg ervoor dat deze goed is gestut om beweging te voorkomen. Verplaats nooit een mobiele steiger wanneer deze in gebruik is!

Koop of huur een steiger van goed materiaal

Geen steigerbouwer wil het risico lopen dat zijn steiger instort vanwege slecht materiaal of onkunde van zijn personeel. Wanneer u een ASC rolsteiger van rolsteiger.net koopt staat u garant voor de beste kwaliteit steiger op de markt. U kunt naast kopen ook een steiger huren voor redelijke bedragen. Hou wel in gedachten dat u een goede kwaliteit steiger koopt of huurt.

Controle voor gebruik

Steigers moeten voor gebruik, en na elk incident dat de stabiliteit zou kunnen hebben beschadigd, goed worden geïnspecteerd. Regelmatige inspectie is met name van belang wanneer een steiger lange tijd op dezelfde plek staat.

Controleer:

  • De basis om te zien of de steiger recht en stabiel staat.
  • Voetspindels, staanders, diagonalen en liggers.
  • De metalen componenten op verbuigingen, scheuren, corrosie, roest etc.
  • Of de vlonders dicht bij elkaar liggen en goed zijn vastgezet.
  • Of leuningen en kantplanken veilig zijn geïnstalleerd.

Als er tijdens een inspectie een probleem wordt gesignaleerd, moet de toegang tot de steiger worden geweigerd en moet de steiger worden gerepareerd of vervangen.

Rate this post

Gerelateerd nieuws

GW Vakken
Bouw

Bouw weetjes

Op Gwvakken.nl worden diverse bouw weetjes gegeven over diverse onderwerpen. Zo proberen wij iedere week weer een nieuw blogbericht online te plaatsen met leuke en

Huis verbouwen tips
Verbouwen

Tips huis bouwen of verbouwen

Een eigen huis bouwen of verbouwen, het hoort dezer tijd tot één van de puntjes op de checklist. Door een eigen huis te bouwen heb